16 bước bán hàng

16 BƯỚC BÁN HÀNG

B1: Tiêu đề chính: Áp dụng mô hình AIDA. Content gây sốc.

B2: Tiêu đề phụ. USP, Chỉ ra ngay lợi ích của sản phẩm.

B3: Nêu vấn đề. Xoáy sâu vào lỗi đau của khách

B4: Sử dụng uy tín cá nhân, uy tín của người khác.

B5: Sử dụng câu chuyện. Before-> After

B6: Hãy nói là lợi ích mà khách hàng nhận được.Biến tính năng thành lợi ích.

B7: Tạo ra cảm xúc cho họ. Hãy để họ tưởng tượng.

B8: Con số kì diệu. Rõ ràng các thông số về mặt lợi ích của họ.

B9: Lời hứa trong tương lai. Hoàn lại 100%, hỗ trợ suốt đời.

B10: Xử lý từ chối. Không che đậy nhược điểm, tập trung vào lợi ích.

B11: Lý do nên mua luôn.

B12: Hãy tạo ra giới hạn về mặt không gian, thời gian, số lượng.

B13: Giá niêm yết. QUY TẮC ĐẶT giá niêm Yết.

B14: Bonus. ( Cần có USP)

B15: Chứng nhận của người dùng trước. Có video càng tốt.

B16: Thúc đẩy hành động rõ ràng, chi tiết

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *