Cafe .RAW

Simple cafe serving Vietnamese coffee, tea, juice & pastries.
Friendly faces behind the counter.
OPEN 7 DAYS A WEEK. COME IN TODAY!
“Keep it .RAW”
AddressB7 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Hours

Closed ⋅ Opens 8AM
Facebook: https://www.facebook.com/caferawvn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *