Tổng hợp các link liên hệ với Facebook khi bạn có vấn đề

Facebook là một phần quan trọng của cuộc sống dù bạn có bán hàng trên đó hay không, nhưng khi bạn có sự cố, đang hoảng loạn mà việc tìm cách liên hệ với Facebook lại khó khăn vì Facebook không sắp xếp các liên hệ của họ một cách rõ ràng. Dưới đây là tổng hợp các đường link giúp bạn liên hệ với Facebook khi bạn gặp vấn đề.

Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
California’s Shine the Light law : https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn : https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
Report Pages that Disappeared : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
Report an Ad : https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
Bank Account Payments : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Facebook Payments Support Center – Enter : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
Give feedback or report that something is broken: Photos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Report an Issue with Disappearing Videos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
Report an Issue with Chat Disconnections : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
Report an Issue with Search : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
Report an Issue with Notifications : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/
Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Privacy Rights – Video Removal Request : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Report an Issue with Facebook on Mobile : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
Report an Unavailable Group or Event : https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161
Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/
Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
Mentions Verification Request : https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751
Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Yêu cầu tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
Must Log In To See This Page Error : https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
Invalid Email Address Error : https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773
Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận : https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
Page Promotion Help : https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.inyour.facebook.com/help/contact/1582364792025146
Report an Underage Child (South Korea & Spain) : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Report Content Lost During Reactivation : https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936 : Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620 : Report an Issue with Video Playback
Chat Appears Turned Off for Friends : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090
Report a Page Unavailable Error : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587
Your Feedback About Places : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862 << Impressum Contact
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 << Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 << Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 << Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 << Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994 << Xác minh tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc << Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Xác minh tên https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
Đổi tên https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
report bệnh tật https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
report die https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797
report sex https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
https://www.facebook.com/help/contact/logout…
xác nhận thông tin cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
block do ăn vé tên giả
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
verify lại account
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

https://www.postplanner.com/how-to-contact-facebook-to-get-support/ ( 120 link trong đây )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *